TRUCK EXPO 2023 / REGISTRATION

Ticket Station е платформата в помощ на всички гости на Truck Expo 2023. Посетителите могат лесно и бързо да генерират билет, който могат да се запазят в pdf или директно в Wallet. Желателно е само да изберете предпочитан ден за посещение.

Билетът Ви дава достъп до безплатно посещение и среща с най-големите на пътя.

Ticket Station is the platform to help all guests of Truck Expo 2023. Visitors can easily and quickly generate a ticket that can be saved in pdf or directly in wallet. It is advisable only  to choose a preferred day of visit.Your ticket gives you access to a free visit, come and see the biggest road vehicles.#truckexpo23

РЕГИСТРИРАЙ СЕ!

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА 

https://ticketstation.bg/privacy-policy#

©2024 TruckEхро. All Rights Reserved! Web agency Kaya Pro Ltd.