Срокове и дати

Важни дати и срокове

Изложението ще се проведе на летище Лесново.

Дати на провеждане: 06 - 08.06.2019 (четвъртък - събота).

Дати за монтаж: 01.06 - 04.06.2019 от 8:30 до 18:00 часа.

Настаняване: 04 - 05.06.2019 до 18:00 часа.

Откриване: 06.06.2019

Работно време за посетители: 06 и 07.06.2019 от 10:00 до 18:00 часа и 08.06.2019 от 10:00 до 16:00 часа.

Работно време за изложители: от 9:00 до 18:30 часа.

Извозване на експонати: 08.06. 2019 от 17:00 до 18:30 часа и на 09.06.2019 от 8:30 до 12:00 часа.

Демонтаж: 09 - 10.06.2019 от 8:30 до 18:30 часа.

©2019 TruckEхро. All Rights Reserved! Web agency Kaya Pro Ltd.