Срокове и дати

Важни дати и срокове

Изложението ще се проведе на летище Лесново.

Дати на провеждане: 07 - 09.06.2018 (четвъртък - събота).

Дати за монтаж: 03.05 - 05.06.2018 от 8:30 до 18:00 часа.

Настаняване: 05 - 06.06.2018 до 18:00 часа.

Откриване: 07.06.2018 от 11:00 – 14:00 часа и коктейл.

Работно време за посетители: 07 и 08.06.2018 от 10:00 до 18:00 часа и 09.06.2018 от 10:00 до 16:00 часа.

Работно време за изложители: от 9:00 до 18:30 часа.

Извозване на експонати: 09.06. 2018 от 17:00 до 18:30 часа и на 10.06.2018 от 8:30 до 12:00 часа.

Демонтаж: 10 - 11.06.2018 от 8:30 до 18:30 часа.

©2019 TruckEхро. All Rights Reserved! Web agency Kaya Pro Ltd.